Werking

Structuur

abajaa! is een vzw die activiteiten organiseert voor personen met een mentale beperking. Zij vormen onze doelgroep. De leden van de organisatie zijn allemaal vrijwilligers. De vzw wordt bestuurd door de algemene vergadering en de raad van bestuur. De maandelijkse activiteit wordt georganiseerd door telkens een ander groepje begeleiders.


Doelgroep

abajaa! organiseert activiteiten voor personen met een lichte tot matige verstandelijke beperking. Kinderen, jongeren, jongvolwassenen, volwassenen, ouderen die jong van hart zijn... Iedereen is welkom. Maandelijks is er een activiteit, van een paar uur, een dag of een weekend. In de zomer is er ons jaarlijks kamp. Het aantal deelnemers is afhankelijk van de aard van de activiteit en van het beschikbaar aantal begeleiders.


Begeleiders

De leden van de vzw zijn de begeleiders van de activiteiten. Zij bereiden de activiteiten voor en begeleiden ze. Alle leden zijn vrijwilligers en allemaal hebben ze één ding gemeen: de begeestering om in hun vrije tijd bezig te zijn met onze doelgroep. Veel of weinig tijd, dat maakt niet uit. Iedereen kan lid worden. Als je maar een hart voor ons doelpubliek hebt...


Coördinatie

Voor elke activiteit zijn er een paar begeleiders verantwoordelijk, de coördinatoren, het aanspreekpunt voor die activiteit.

De raad van bestuur coördineert de dagelijkse werking en volgt elke activiteit van nabij op.


Geschiedenis

We bevinden ons ergens midden de jaren `90 van de vorige eeuw... een groepje jonge mensen begeleidt elk jaar in de context van het jeugdwerk een vakantie voor jongeren met een verstandelijke beperking. Zij zijn zich echter bewust van de eindigheid van dit engagement maar koesteren tegelijkertijd de stille droom om bezig te blijven voor de doelgroep... Het embryonale idee om ooit zelf eens een vereniging op te richten is geboren.

Najaar 2000... Nadat het idee enkele jaren heeft kunnen rijpen worden een 25-tal vrijwilligers bereid gevonden om samen een vzw op te richten: op 16 december vindt de stichtingsvergadering van abajaa! plaats in het kleine vergaderzaaltje van gasthof `t Centrum in Lovendegem.

Er worden doelstellingen geformuleerd, een eerste jaarplanning voor 2001 wordt opgesteld, de statuten worden gepubliceerd, er wordt gezocht naar werkingsmiddelen en een Peter, de eerste activiteiten worden georganiseerd.

En... het werkt... vzw abajaa! neemt een vlotte start, het eerste werkjaar, compleet met maandelijkse activiteit én zomerkamp, wordt door deelnemers en vrijwilligers goed geëvalueerd en voor we het weten rollen we de volgende werkjaren in. De steun van zovele sympathisanten, ouders en helpers is daarbij een extra stimulans.

En ondertussen... mochten we in december 2015 al ons vijftienjarig bestaan vieren! En zolang de goesting er is, doen we door...